PRAVIDLA A PODMÍNKY

JAK TO FUNGUJE

Zaregistrujte váš nákup kompaktního pedálu BOSS na stránce BOSS Collectors a zúčastněte se kampaně „Pedal Perks“ – můžete získat sběratelské ceny, podpořit charitu a dokonce získat kompaktní pedál zdarma! Co už může být lepší pro zaníceného sběratele BOSS pedálů?

Po registrování vašeho prvního pedálu dostanete dárek za každý další registrovaný pedál.

Po vaší první registraci podpoříme 1 EURem charitativní organizaci Musicians Without Borderss vaším druhým pedálem získáte odznak BOSS DS-1 Distortion limitované edice, s vaším třetím pedálem získáte speciální vinylovou nahrávku s ukázkou legendárních pedálů OD-1, SP-1 a PH-1 . Nakonec, pokud se vám podaří posbírat čtyři pedály v průběhu 12 měsíců, můžete požádat o bezplatný pedál až do hodnoty vašeho nejdražšího pedálu, nejvýše však v hodnotě 119 EUR (doporučená koncová cena).

Navštivte www.bosscollectors.com s digitální verzí nebo fotokopií vašeho nákupního dokladu a sériovým číslem vašeho pedálu (pro ověření) a postupujte podle instrukcí.

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Kampaň „Pedal Perk“ je přístupná nejvíce 4000 registrovaným uživatelům. Počínaje dnem registrace máte 365 dní na shromažďování pedálů v maximálním počtu 4 kusy. Registrací prvního pedálu můžete vstoupit do kampaně „Pedal Perk“ kdykoliv do 30. září 2018.
Žádosti musí být odeslány v období 365 dnů od data registrace vašeho prvního pedálu. Žádosti přijaté později nebudou uznány. Všechny registrované pedály musí být zakoupeny v období 365 dnů od data registrace vašeho prvního pedálu.

Nabídka se vztahuje výhradně na nové, zabalené kompaktní pedály BOSS. Nabídka se nevztahuje na twin-pedály, multi-efektové pedály a jiné produkty. Viz seznam výše. Prosím prostudujte si váš výběr v sekci produktů na webové stránce www.bosscollectors.com. Jakékoliv výjimky budou uvedeny zde a oznámeno na webové stránce.

Nabídka se nevztahuje na použité, repasované nebo falešné produkty. Jakékoliv duplicitní sériové číslo bude systémem označeno a zamítnuto.

Každý z registrovaných kompaktních pedálů musí být odlišný model.

Tato nabídka je podmíněna dlouhodobým vlastnictvím zakoupených produktů. Společnost Roland si vyhrazuje právo na vrácení bezplatného pedálu v případě vrácení, odkupu nebo dalšího prodeje registrovaných pedálů v období 1 roku. Tato nabídka je určena pro sběratele a fanoušky BOSS. Spolu s žádostí o bezplatný pedál je třeba poslat fotografii všech čtyř pedálů, které jste si zaregistrovali v platném období. Na fotografii musí být jasně viditelná sériová čísla.

Nabídku mohou využít původní vlastníci. Nabídka je omezena na jednoho žadatele z jedné domácnosti. Žádosti od společností, organizací a institucí, jakož i žádosti od prodejců a distributorů jsou zakázány a nebudou akceptovány.

Žádosti bude vyřizovat společnost Roland Europe Group, v žádném případě je nebude vyřizovat prodejce.
Bezplatný pedál může být odeslán do 31 dnů od vašeho nákupu z důvodu ochrany před podvodem.

Pokud vybraný bezplatný pedál není skladem, odešleme vám jej co nejdříve a budeme vás informovat o podrobnostech.
Hodnota bezplatného pedálu může být nejvíce hodnota doporučené koncové ceny (RSP) nejdražšího ze zakoupených pedálů, nejvýše však 119 EUR. Nelze požádat o dražší pedál a doplatit rozdíl v ceně.

V případě problémů s dostupností zvoleného produktu si společnost Roland vyhrazuje právo nabídnout alternativní produkt v podobné hodnotě dle vlastního výběru.

Tuto nabídku mohou využít zákazníci žijící v Evropské unii a následujících zemích: Norsko, Kazachstán, Rusko, Velká Británie.

Doručení je možné pouze ve výše uvedených zemích. Nabídka se vztahuje na produkty, které byly dodány a distribuovány společností Roland v těchto zemích. Nabídka je dostupná pouze pro zákazníky autorizovaných prodejců BOSS.

Výplata v hotovosti je vyloučena.

Doručení bezplatného pedálu může být podmíněno podpisem. Prosím poskytněte nám správnou dodací adresu. Dodací adresa může být odlišná od vašeho trvalého bydliště. Společnost Roland neodpovídá za opožděné, ztracené, poškozené nebo zbloudilé zásilky.

Výše uvedená nabídka nemůže být sloučena ani kombinovaná s jinými nabídkami a je platná pouze v určených zemích (kromě míst, kde podléhá zákazu, zdanění nebo je nezákonná).

Společnost Roland si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo zrušit tuto nabídku.

Žádosti, které neobsahují všechny požadovaná data a dokumentaci, nebudou uznány – bez výjimky. Vyhrazujeme si právo kdykoli vás požádat o fotografii vašich zakoupených pedálů. Žádosti, které nejsou v souladu s výše uvedeným postupem, budou zamítnuty.

Nepřijímáme žádosti zaslané faxem nebo telefonem.

Společnost Roland si vyhrazuje právo na kontrolu všech žádostí, včetně jména, adresy a podobností o nákupu. Společnost Roland si vyhrazuje právo odmítnout žádost z důvodu podezření z podvodu. Žádosti, které nesplňují pravidla a podmínky, jako žádosti od účastníků, kteří jakýmkoliv způsobem zneužívají nabídku, budou zamítnuty a prohlášeny za neplatné. Rozhodnutí společnosti Roland související s nabídkou jsou definitivně.

Tyto podmínky jsou doplňkem k našim standardním pravidlům a podmínkám, dostupných na https://www.roland.com/global/terms_of_use V případě konfliktu mezi těmito podmínkami a našimi standardními pravidly a podmínkami prodeje mají převahu tyto podmínky.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Vaše údaje mohou být uchovány v datových souborech a využívané společností Roland v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů pro účely přímého marketingu. Tyto údaje nebudou nikdy předány třetím stranám pro marketingové účely. Pokud si přejete, abychom vás v budoucnu nekontaktovali (s výjimkou komunikace spojené s touto nabídkou), prosím kontaktujte nás na adrese Jozsef.Beres@roland.com. Odběr e-mailů od společnosti Roland můžete zrušit kdykoliv.
Společnost Roland může postoupit vaše údaje třetí strany výhradně pro účely vybavení této nabídky. * Viz pravidla a podmínky