BETINGELSER OG VILKÅR

SLIK VIRKER DET

BETINGELSER OG VILKÅR

SLIK VIRKER DET
Registrer ditt kjøp av en BOSS Compact pedal på BOSS Collectors for å delta i ‘Pedal Perks’-kampanjen og tjen opp innsamlet premie, doner til veldedighet og skaff deg en gratis compact pedal! Finnes det noe bedre for den dedikerte BOSS pedal-samleren?

Etter at du har registrert din første pedal, vil hver BOSS pedal du skaffer deg senere tjene opp ‘perks’ (penger). Når du har registrert din første pedal vil vi donere €1 til organisasjonen Music Without Borders. Din andre pedal vil gi deg en limited edition BOSS DS-1 Distortion Pin og din tredje vil gjøre deg til eier av en ”super special limited edition audio demo” av legendariske OD-1, SP-1 eller PH-1 – på vinyl! Til slutt; om du samler fire pedaler i løpet av 12 måneder kan du velge en gratis compact pedal etter eget valg, opptil verdien av din dyreste pedal (maksimum €119 veiledende).

Gå til www.bosscollectors.com og legg inn en digital utgave eller et tydelig bilde av din kvittering og serienummer på pedalene (for godkjenning) og følg instruksjonene på skjermen.

VILKÅR OG BETINGELSER
‘Pedal Perk’-kampanjen er åpen for maksimalt 4 000 registrerte brukere. Når du har registrert deg har du 365 dager å samle så mange pedaler som du kan (maksimalt 4 pedaler). Du kan registrere din første pedal for å delta i ‘pedal perk’-kampanjen når du ønsker fram til 30. september 2018. Krav må settes fram i løpet av 365 dager etter registrering av din første pedal. Alle krav som mottas etter denne dato vil ikke bli honorert. Alle registrerte pedaler må kjøpes innenfor 365-dagers-perioden.

Tilbudet gjelder kun på nye BOSS compact pedaler i eske, ingen twin, multi-effekt eller andre pedaler er med i kampanjen (se hvilke modeller som er inkludert over). Sjekk ditt utvalg på produktsiden av www.bosscollectors.com. Ethvert unntak fra denne regelen vil bli oppgitt her og annonsert på nettstedet.

Tilbudet gjelder ikke for bruktsalg, refurbished/relansert eller forfalskede produkter. Et hvert duplisert serienummer vil bli flagget og avvist av systemet.

Hver compact pedal du registrerer må være en annen modell enn de tidligere registrerte.

Tilbudet forutsetter kontinuerlig eierskap av de kjøpte produktene. Roland reserverer seg retten til å tilbakekalle den gratis pedalen hvis produktene blir returnert, refundert eller videresolgt innen 1 år. Denne kampanjen er designet for samlere og BOSS-fans. For å kreve den gratis pedalen må du sende inn et bilde av alle 4 pedalene du registrerte i kampanjeperioden, sammen med serienummer som er godt synlige.

Kampanjen er åpen for opprinnelig kjøper og er begrenset til et krav per husstand. Krav fra selskaper, organisasjoner og institusjoner, samt krav direkte fra forhandlere og distributører er forbudt og vil ikke belønnes.
Dette tilbudet vil bli innløst direkte gjennom Roland Europe Group og ikke under noen omstendigheter gjennom forhandler.
Den gratis pedalen vil bli sendt 31 dager etter ditt kjøp, for å unngå forsøk på svindel.

Om din ønskede gratis pedal ikke er på lager, vil vi sende den så snart som mulig, og holde deg informert.
Den gratis pedalen kan ha opptil samme verdi som veiledende pris på den dyreste pedalen du har kjøpt, maksimalt €119. Du kan ikke betale mellomlegg for å oppgradere til en dyrere pedal.

Om formodning et ønsket produkt skulle gå ut av produksjon eller være tomt for på lager i en lengre periode (svært lite sannsynlig) forbeholder Roland seg retten til å tilby et alternativt produkt til samme verdi, etter eget skjønn.
Tilbudet er bare tilgjengelig for kunder i EU og Norge, Kasakhstan, Russland og UK.

Leveranser kan kun gjøres i de deltakende landene nevnt ovenfor. Tilbudet gjelder bare for produkter som er levert og distribuert av Roland i disse regionene. Dette tilbudet er bare tilgjengelig for kunder av autoriserte BOSS-forhandlere.

Det finnes ingen cash-alternativ.
Levering av gratis pedal må signeres for. Vennligst påse at vi har korrekt leveringsadresse, denne kan avvike fra din registrerte bostedsadresse. Roland kan ikke holdes ansvarlig for forsinket, tapt, skadet eller feilsendt post.
Tilbudet ovenfor kan ikke blandes eller kombineres med andre tilbud, og er bare gyldig i spesifiserte regioner (med unntak av forbud, beskatning eller begrensninger i loven).

Roland forholder seg retten til å endre eller tilbakekalle dette tilbudet når som helst.

Krav som mottas uten nødvendige data og dokumentasjon vil ikke bli honorert – uten noen unntak. Vi kan spørre deg om bilde av serienummer for pedalene du har kjøpt til enhver tid. Alle krav som ikke følger ovenfor beskrevne prosedyre vil bli avvist.

Vi godtar ikke krav som fremsettes på fax eller telefon.
Roland forbeholder seg retten til å bekrefte alle søknader, inkludert men ikke begrenset til navn, adresse og kjøpsdetaljer. Roland forbeholder seg retten til å avvise krav om man har mistanke om svindel. Søknader som ikke oppfyller vilkårene, eller at deltakeren misbruker tilbudet på noen måte, vil gjøre alle krav ugyldige. Rolands avgjørelser i forhold til tilbudet er endelige.
Disse vilkårene supplerer våre vanlige salgsbetingelser som kan leses her http://www.roland.co.uk/terms_of_use Ved eventuelle konflikter mellom vanlige salgsbetingelser og disse vilkårene, gjelder vilkårene som er beskrevet her. Disse vilkår er underlagt lovene i England og Wales, og eventuelle tvister som oppstår i henhold til vilkårene er underlagt eksklusiv jurisdiksjon for domstolene i England og Wales.

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE
Dine detaljer kan holdes lagret og bli brukt av Roland Corporation i henhold til våre retningslinjer for personvern, inkludert direkte markedsføring. Denne informasjonen vil aldri kunne brukes av tredjeparter for markedsføring. Om du ikke ønsker å bli kontaktet i fremtiden (utenom kommunikasjon i forbindelse med dette tilbudet) vennligst send epost til Jaana.Knuutinen@roland.com. Du kan melde deg av eposter fra Roland til enhver tid.
Roland kan gi dine detaljer videre til tredjeparter for håndtering og oppfylling av dette tilbudet. * se vilkår og betingelser.