ALGEMENE VOORWAARDEN

HOE WERKT HET?

Registreer je aangekochte BOSS Compact-pedalen bij BOSS Collectors, om deel te nemen aan de ‘Pedal Perks’ campagne, waarmee je unieke prijzen verdient, aan een goed doelt schenkt en zelfs een gratis compact pedal kunt verdienen! Bestaat er iets beter voor een toegewijde verzamelaar van BOSS-pedalen?

Van zodra je je eerste pedaal registreert, verdien je voor elk daaropvolgend verzameld BOSS-pedaal ‘perks’.

Bij je eerste pedaalregistratie doneren we €1 aan het Musicians Without Borders goede doel. Bij het twee pedaal ontvang je een limited edition BOSS DS-1 Distortion Pin Badge. Je derde pedaal levert je de super special limited edition vinyl audio demo op van de legendarische OD-1, SP-1 of PH-1. En als je binnen 12 maanden vier pedalen verzamelt, dan kun je een gratis compact pedaal claimen, ter waarde van het aangekochte pedaal met de duurste aankoopprijs, begrensd tot een maximum van €119 RSP.

Surf naar www.bosscollectors.com met een digitale versie of een duidelijke scan/foto van je aankoopbewijs, samen met de serienummers van je pedalen (voor validatie) en volg de instructies op het scherm.‌

ALGEMENE VOORWAARDEN

De ‘Pedal Perk’ Campagne is open voor maximaal 4.000 geregistreerde gebruikers. Van zodra je geregistreerd bent, heb je 365 dagen de tijd om zoveel mogelijk pedalen te verzamelen, met een maximum van 4 pedalen. Je kunt je eerste pedaal registreren om toe te treden tot de ‘Pedal Perks’ campagne tot en met 30 September 2018.

Claims moeten binnen 365 dagen na de datum van de registratie van je eerste pedaal worden aangevraagd. Alle claims die na die datum gemaakt worden, kunnen niet ingelost worden. Alle geregistreerde pedalen moeten binnen die periode van 365 dagen worden gekocht.

Het aanbod geldt alleen voor nieuwe BOSS Compact pedalen in hun originele verpakking, er zijn geen twin, multi-effect pedals of andere pedalen opgenomen in deze actie. Kijk naar de reeks hierboven. Controleer je selectie in de productafdeling op de website www.bosscollectors.com. Eventuele uitzonderingen op die regel worden vermeld en geadverteerd op de website.

Dit aanbod is niet van toepassing op tweedehands aangekochte modellen of refurbished/reconditioned materiaal of nagemaakte/vervalste stock. Eventuele dubbel geregistreerde serienummers worden gemarkeerd en afgewezen door het systeem.
Elk compact pedaal dat je registreert, moet van een ander model zijn.

Dit aanbod is alleen van toepassing voor wie ononderbroken eigenaar is van de aangekochte producten. Roland behoudt zich het recht om het gratis pedaal terug op te eisen, als de producten ingeleverd, terugbetaald of opnieuw verkocht worden binnen het jaar. Deze promotie is ontworpen voor verzamelaars en BOSS-fans. Om het gratis pedaal aan te vragen, moet je een foto insturen van alle 4 door jou binnen de in aanmerking komende periode geregistreerde pedalen, samen met de duidelijk zichtbare serienummers.

De promotie is beschikbaar voor de originele koper en is beperkt tot één claim per huishouden. Claims van bedrijven, organisaties en instituten, alsook claims die rechtstreeks van dealers en distributeurs afkomstig zijn, zijn verboden en zullen niet ingelost worden.

Deze aanbieding zal rechtstreeks via Roland Europe Group ingelost worden, en onder geen enkele beding door de retailer.
Het gratis pedaal kan tot 31 dagen na je aankoop verzonden worden, om fraude te voorkomen.
Wanneer het geselecteerde pedaal momenteel niet in stock is, zullen we het binnen de kortst mogelijke tijd versturen en je daarvan op de hoogte brengen.

Het GRATIS pedaal mag slechts de RSP-waarde (Retail Sale Price) hebben van het duurste pedaal dat je aangekocht hebt, met een maximumwaarde van €119. Je kunt geen prijsverschil betalen, voor een upgrade naar een duurder pedaal.
In het onwaarschijnlijke geval dat de stock van het geselecteerde product ontoereikend is, behoudt Roland zich het recht voor om naar eigen goeddunken een alternatief item met dezelfde waarde aan te bieden.

Het aanbod is alleen geldig voor klanten die in de Europese Unie wonen, plus de volgende landen: Noorwegen, Kazachstan, Rusland, Verenigd Koninkrijk.

Leveringen kunnen alleen plaatsvinden in de deelnemende landen, die hierboven vermeld staan. Het aanbod geldt alleen voor producten die door Roland in deze regio’s geleverd en verdeeld werden. Dit aanbod is alleen beschikbaar voor klanten van geautoriseerde BOSS-dealers.

Er is geen cash alternatief.

De levering van het gratis pedaal kan een handtekening vereisen. Wees er zeker van dat je het correcte leveradres doorgeeft. Dat mag een ander adres zijn dan je geregistreerde thuisadres. Roland kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige, verloren, beschadigde of verkeerd afgeleverde postzendingen.

Het hierboven omschreven aanbod mag niet gecombineerd of gemixt worden met andere aanbiedingen, en is uitsluitend geldig in de gespecificeerde regio’s (tenzij waar verboden, belast of beperkt door de wet).

Roland behoudt zich het recht voor om dit aanbod te allen tijde aan te passen of in trekken.

Claims die ontvangen worden zonder alle vereiste gegevens en documentatie, worden niet opgevolgd – zonder uitzondering. We kunnen je op elk gewenst moment vragen om een foto van de serienummers van je aangekochte pedalen te leveren. Elke claim die de bovenstaande procedure niet volgt, wordt afgewezen.

We accepteren geen claims via fax of telefoon.

Roland behoudt zich het recht voor om alle aanvragen te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, adres en aankoopgegevens. Roland behoudt zich het recht voor om vorderingen af te wijzen als het frauduleuze activiteiten vermoedt. Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden, of deelnemers die misbruik maken van het aanbod, kunnen op geen enkele manier nog aanspraak maken op hun claim, en hun vorderingen zullen nietig verklaard worden. De beslissingen van Roland met betrekking tot dit aanbod zijn definitief.

Deze voorwaarden voldoen aan onze algemene verkoopvoorwaarden, die verkrijgbaar zijn op http://www.roland.com/nl/terms_of_use Wanneer er een conflict bestaat tussen deze voorwaarden en onze algemene verkoopsvoorwaarden, dan hebben deze voorwaarden voorrang.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

VERKLARING ROND GEGEVENSBESCHERMING

Je gegevens kunnen door Roland Corporation bewaard en gebruikt worden in overeenstemming met ons privacybeleid, inclusief voor directe marketingdoeleinden. De informatie zal nooit voor marketingdoeleinden aan derden worden doorgegeven. Als je in de toekomst niet gecontacteerd wenst te worden (behalve binnen de communicatie met betrekking tot dit aanbod), dan kun je mailen naar chana.urlings@roland.com. Je kunt je eender wanneer uitschrijven uit de mailinglist van Roland.
Roland mag je gegevens alleen doorgeven aan derden voor de verwerking en de uitvoering van deze aanbieding.
* zie de algemene voorwaarden